Lista neagra Oficiul National pentru Jocuri de Noroc

Lista neagra Oficiul National pentru Jocuri de Noroc

 

Conform deciziei nr.170 din 29.01.2016 a Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, o lista de domenii trebuie redirectionate; pentru mai multe detalii, vizitati site-ul oficial al OJNJ (http://onjn.gov.ro/). Ei ofera o varianta de script, care face acest lucru prin intermediul serviciului DNS. Celor care nu folosesc acest serviciu, le ofer varianta cu iptables.

 

Pasul 1
Urmatorul script va descarca fisierul cu domenii de pe site-ul oficial al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc.
Creeaza fisierul onjn.gov.ro.php si adauga urmatorul cod:

=200 && $httpcode<300) ? $data : false;
}
?>

 

Pasul 2
Urmatorul script va converti domeniile in ip-uri, le va sorta si le va face unice.
Creeaza fisierul onjn.gov.ro.sh si adauga urmatorul cod:

#!/bin/sh

phpPath=`which php`
scriptPath=`dirname $(readlink -f $0)`
cd "$scriptPath"

$phpPath $scriptPath/onjn.gov.ro.php

if [ -f "onjn.gov.ro.ips.tmp" ] ; then
  rm "onjn.gov.ro.ips.tmp"
fi
if [ -f "onjn.gov.ro.domains" ] ; then
  for domain in `cat onjn.gov.ro.domains`; do
    ip=`nslookup $domain | awk '/^Address: / { print $2 ; exit }'`
    if [ -n "${ip}" ]; then
      echo $ip >> onjn.gov.ro.ips.tmp
    fi
  done
fi
if [ -f "onjn.gov.ro.ips" ] ; then
  rm "onjn.gov.ro.ips"
fi
if [ -f "onjn.gov.ro.ips.tmp" ] ; then
  cat onjn.gov.ro.ips.tmp | sort -u >> onjn.gov.ro.ips
  rm "onjn.gov.ro.ips.tmp"
fi

 

Pasul 3
Pentru adaugarea regulilor de redirectionare se poate folosi un script de forma:

#!/bin/sh
path=`dirname $0`
for ip in `cat $path/onjn.gov.ro.ips`; do
  if [ -n "${ip}" ]; then
    iptables -t nat -A PREROUTING -d $ip -j DNAT --to-destination 213.177.28.90
  fi
done

 

Pentru actualizare domenii, de exemlu in fiecare zi, terbuie adaugat un link in /etc/cron.daily (la majoritatea distributiilor linux) catre scriptul onjn.gov.ro.sh.

ln -s [pathToScript]/onjn.gov.ro.sh /etc/cron.daily/

Pentru nelamuriri, ajutor postati.
Pentru orice alte modificari, sugestii, adaugari …, la fel, puteti posta.

Lista neagra Oficiul National pentru Jocuri de Noroc
Lista neagra Oficiul National pentru Jocuri de Noroc

Leave a Reply